små oliemalerier - 2015
Spilopper

I foråret og sommeren 2015 fortsatte vi på det mindre format - ca 50 x 60 cm.


Spillopper, Tango og det tredje Ramasjang.

Tango
Ramasjang